Linol Baskı+Suluboya+Kaşe Mürekkebi

Linoleum Print+Watercolor Paint+Stamp Ink

Türk Kilimi Desenleri ve anlamları:
Kırmızı renkli alan;
-koç başı/üretkenlik ve güç
-bereket motifi
-yıldız/üretkenlik-bayraktaki yıldız
-bukağı/birlik
Yeşil renkli alan;
-yıldız/üretkenlik-bayraktaki yıldız

Turkish Rug Patterns and Their Meanings:
Red colored space;
-ram head/productivity and power
-abundance pattern
-star/productivity-star in the flag
-gyve/unity
Green colored field;
-star/productivity-star on the flag